ikony 02 - Blumental Clinic

Náš odborný tím

Náš zdravotný personál i lekári sú preškolení v nových trendoch a technológiách. Klienti u nás rýchlo zabudnú na zlú povesť slovenských zdravotníckych zariadení. V Blumental Clinic pracujú odborníci, ktorí majú roky praxe, medzinárodné skúsenosti, profesionálny a zároveň ľudský prístup. Starostlivo vyberáme každého člena nášho tímu. Aby sme sa o vás aj doma mohli postarať tak, akoby ste boli v zahraničí. Moderné svetové technológie, profesionálny prístup a šetrný operačný proces, prinášajú našim klientom najkvalitnejšie služby pri problémoch s kŕčovými žilami.

MUDr. Vladimír Kovács PhD. MHA 1 - Blumental Clinic

MUDr. Vladimír Kovács PhD., MHA, MPH

PRIMÁR

Oceňovaný a uznavaný špecialista cievnej chirurgie s bohatou 26 ročnou praxou. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. V postgraduálnom štúdiu v odbore chirurgia pokračoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde vykonal dve chirurgické atestácie zo všeobecnej chirurgie. Následne dalšiu nadstavbovú atestáciu v rámci postgraduálneho vzdelávania v odbore cievna chirurgia absolvuje na Klinike cievnej chirurgie NÚSCH vyššie menovanej ustanovizne. V rámci predatestačnej prípravy absolvuje aj niekoľkomesačnú stáž na Klinike cievnej chirurgie Semmellweisovej Univerzity v Budapešti pod vedením profesora Dzsinicha. Ďalej absolvuje doktorantské štúdium v odbore chirurgia, ktorým získava titul PhD. V rámci doplnkoveho vzdelánia absolvoval aj manažérske štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 prednášok na Slovensku aj v zahraničí, autorom a spoluatorom 18 odborných publikácii a spoluautorom 2 knižných monografií. Pričinil sa o zavedenie karotickej endarterektómie do bežnej praxe v podmienkach okresnej nemocnice. V roku 2006 vykonal prvú arteriálnu angioskopiu na Slovensku. V roku 2016 absolvuje dva certifikované kurzy u Dr. Dragica v Srbsku, z toho jeden vedený brazílskym profesorom, Dr.Kasuom Myiakem, obaja sú svetovo uznávaní odborníci v odbore estetická flebológia. Je členom Medzinárodného fóra miniinvazívnej chirurgie varixov.

foto3 - Blumental Clinic

MUDr. Zsolt Zsemlye

CHIRURG

Lekár s 20 ročnou praxou v odbore chirurgia, hrudníková chirurgia a cievna chirurgia. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvoval na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave kde získal atestáciu v odbore chirurgia a hrudníková chirurgia. Aktuálne je v príprave na atestáciu z cievnej chirurgie na Klinike cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach pod vedením MUDr. Petera Bereka PhD. V rámci vzdelávania v obore cievna chirurgia absolvoval stáž vo Vojenskej nemocnici v Budapešti pod vedením profesora Dzsinicha.

MUDr. Lenka Bajužiková 1 - Blumental Clinic

MUDr. Lenka Bajužiková

CHIRURG

Lekárka so 6 ročnou praxou v odbore chirurgia a cievna chirurgia. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V postgraduálnom štúdiu pokračovala na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave, kde získala atestáciu v odbore chirurgia. Je zapísaná do ďalšieho postgraduálneho vzdelávania v odbore cievna chirurgia. V roku 2016 absolvovala certifikovaný kurz v Srbsku u Dr. Dragica, vedený brazílskym profesorom, Dr.Kasuom Miyakem. Obaja sú svetovo uznávanými odborníkmi v odbore estetická flebológia. V roku 2018 absolvovala medzinárodný workshop z estetickej flebológie v Rige v Lotyšsku na Klinike prof. Maurinsa. Je členkou Medzinárodného fóra miniinvazívnej chirurgie a varixov a členkou Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie.