krcove zily a praca
Domovská stránka » Aktuality » Kŕčové žily a práca: Aký má vplyv zamestnanie na toto ochorenie?

Kŕčové žily a práca: Aký má vplyv zamestnanie na toto ochorenie?

Kŕčové žily sú zdravotným problémom, ktorý postihuje mnoho ľudí na celom svete. Okrem genetických faktorov môže mať vplyv na vznik a vývoj kŕčových žíl aj povolanie a sedavý spôsob života. Aké opatrenia je potrebné vytvoriť na pracovisku, aby sa minimalizovali riziká kŕčových žíl? Na odpoveď sa pozrieme v článku.

Vplyv povolania na vznik kŕčových žíl

Niektoré povolania sú spojené s vyšším rizikom vzniku kŕčových žíl. Typickým príkladom je práca, kde je potrebné dlhodobo stáť alebo sedieť bez dostatočnej možnosti pohybu. Dlhé obdobie státia môže spôsobovať zvýšený tlak v dolných končatinách a narušiť prirodzený obeh krvi. Zamestnanci pracujúci v takýchto oblastiach ako napríklad zdravotnícki pracovníci, učitelia a ďalší, ktorí strávia väčšinu času postojačky alebo posediačky, sú vystavení väčšiemu riziku vzniku kŕčových žíl.

Sedavý spôsob života a kŕčové žily

To isté platí aj v prípade sedavého spôsobu života. Sedavý životný štýl je ďalším faktorom, ktorý môže prispievať k vzniku a vývoju kŕčových žíl. Nedostatok pohybu a fyzickej aktivity môže spôsobiť, že svaly v nohách nepracujú dostatočne na pumpovanie krvi späť smerom k srdcu, čo vedie k hromadeniu krvi v žilách. Následkom toho môžu vznikať kŕčové žily.

krcove zily a praca

Opatrenia na pracovisku na minimalizovanie rizika vzniku varixov

Existuje niekoľko opatrení, ktoré možno prijať na pracovisku, ale aj v osobnom živote, aby sa minimalizoval vplyv povolania a sedavého spôsobu života na vznik a vývoj kŕčových žíl.

Pohyb a cvičenie na pracovisku

Zamestnávatelia by mali podporovať a umožňovať zamestnancom pravidelný pohyb a cvičenie na pracovisku. Krátke prestávky na rozcvičku, prechádzky alebo strečing môžu pomôcť stimulovať obeh krvi v nohách a minimalizovať riziko vzniku kŕčových žíl. Dodatočné opatrenia, ako je vytvorenie priestoru na cvičenie alebo poskytnutie špeciálnych cvičebných programov, môžu tiež pomôcť zamestnancom udržiavať aktívny životný štýl.

Správne držanie tela

Výchova zamestnancov ohľadom správneho držania tela a ergonómie môže byť veľmi prospešná. Správne držanie tela, ako aj pravidelné menenie polohy, môže pomôcť zlepšiť cirkuláciu krvi a znížiť riziko tvorby kŕčových žíl. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť ergonomické pracovné prostredie a poskytnúť informácie a školenia, aby sa zamestnanci mohli naučiť správne techniky a postupy. Aj týmto krokom môžu minimalizovať vznik kŕčových žíl.

Kompresné pančuchy

Kompresné pančuchy alebo podkolienky môžu byť účinným prostriedkom na minimalizovanie príznakov kŕčových žíl. Tieto pančuchy vyvíjajú tlak na nohy, čo pomáha zlepšiť cirkuláciu krvi a zamedziť hromadeniu krvi v žilách. V niektorých povolaniach, kde je riziko kŕčových žíl vysoké, môže byť vhodné zvážiť povinné používanie kompresných pančúch.

Zvýšená hydratácia a zdravá strava

Dostatočná hydratácia je dôležitá pre udržanie optimálnej cirkulácie krvi. Zamestnávatelia by mali zabezpečiť dostupnosť pitnej vody na pracovisku a podporovať zdravé stravovanie, ktoré obsahuje potraviny bohaté na vlákninu a vitamíny. Práve tie podporujú a udržiavajú zdravý cievny systém.

hydratacia a krcove zile

Pravidelné lekárske kontroly

Zamestnávatelia by mali podporovať svojich zamestnancov, aby si pravidelne kontrolovali svoje zdravie a v prípade potreby vyhľadali odbornú pomoc. Lekárske kontroly umožnia identifikovať príznaky kŕčových žíl včas a zaviesť vhodné opatrenia. Lekár môže odporučiť individuálne riešenia pre každého jednotlivca, ako napríklad špeciálne cvičenia, liečebné postupy alebo chirurgické zákroky, ak je to potrebné. V súčasnosti je však možné podstúpiť miniinvazívne chirurgické zákroky kŕčových žíl, ktorých výhodou je rýchla rekonvalescencia.

Osveta o prevencii

Informovanosť je kľúčová pri prevencii kŕčových žíl. Zamestnávatelia by mali organizovať rôzne programy, ktoré poskytujú zamestnancom informácie o rizikách spojených s kŕčovými žilami a dôležitosti prevencie. Zamestnanci by mali byť informovaní o príznakoch kŕčových žíl, spôsoboch minimalizácie rizika a dostupných možnostiach liečby.

krcove zily

Kŕčové žily v práci – ako ich minimalizovať?

Povolanie a sedavý spôsob života môžu mať vplyv na vznik a vývoj kŕčových žíl. Avšak existuje niekoľko opatrení, ktoré môžu byť prijaté na pracovisku s cieľom minimalizovať toto riziko. Podpora pohybu, správne držanie tela, používanie kompresných pančúch, zdravá strava, pravidelné lekárske kontroly či vhodná prevencia môžu zlepšiť zdravie nôh zamestnancov a minimalizovať riziko vzniku kŕčových žíl. Pokiaľ pociťujete príznaky kŕčových žíl alebo sa vás tento zdravotný problém týka, neváhajte nás kontaktovať, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my sa vám bezplatne ozveme. V Blumental Clinic vám naši špecialisti radi pomôžu.

Zdieľajte článok: