ikony 05 - Blumental Clinic

Chirurgické zákroky

Chronickým žilovým ochorením označujeme rôznorodé chorobné stavy žilového systému s chronickým priebehom, ktoré majú pôvod v poškodení žilovej steny. Prejavujú sa objektívnymi znakmi ako sú metličky, varixy, opuchy končatín, kožné zmeny, vred predkolenia alebo subjektívnymi príznakmi kŕčových žíl, čo znamená pocit ťažkých nôh, napätia, pálenia, pocit chladu, mravčenie, brnenie, svrbenie, potivosť a bolesti nôh, nočné kŕče, nepokojné nohy, alebo opuchy. Tieto príznaky signalizujú chorobný stav, preto je nevyhnutné včas ich rozpoznať a vyriešiť, ako sa zbaviť kŕčových žíl

Endovaskulárny laser – EVLT

Endevenous Laser Treatment (EVLT) umožňujúci rýchlu a efektívnu liečbu kŕčových žíl laserom. Klinika používa laserový generátor Lasotronix SMART M, do ktorého sa zapojí radiálne laserové vlákno priemeru 400 mikrometrov. Vlákno vydáva v operovanej žile žiarenie s vlnovou dĺžkou 1470 nm, ktoré sa v operovanej žile premení na teplo, postihnutú žilu uzavrie a umožní jej vstrebanie. Celý zákrok odstránenia kŕčových žíl sa vykonáva v lokálnej anestéze a pod ultrazvukovou kontrolou.

Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém Toshiba XARIO 100MX USG mapping je prístroj, ktorý umožňuje nasondovanie postihnutej žily bez nutnosti väčších rezov, alebo u niektorých bez zanechania jazvy (nasondovanie žily sa robí len vpichom, ktorý jazvu nezanechá). Najväčšou výhodou tejto procedúry je minimálna bolestivosť po zákroku. Pooperačná rekonvalescencia je krátka. S tým súvisí i rýchly návrat do pracovného procesu.

Pacient po zákroku

  • Môže chodiť hneď po výkone
  • Nesmie 3 týždne športovať
  • Pri metóde penovej sklerotizácie pacient môže absolvovať let 48 hodín po výkone
  • Pri metóde EVLT pacient 24 hodín po výkone absolvuje kontrolu a s kompresívnou pančuchou, a s podaním profylaktickej dávky nízkomolekulárneho heparínu môže nastúpiť do lietadla 24 hodín po výkone
Layer 1 - Blumental Clinic Layer 2 - Blumental Clinic

Naša metóda

hviezdy - Blumental Clinic

V Blumental Clinic využívame Laserovú abláciu, čiže moderné riešenie ošetrenia varixov dolných končatín. Pomocou ultrazvukovej kontroly sa zakreslí nález na koži. Následne sa vykoná punkcia safény pod kolenom, kde sa zavedie vodič a po ňom katéter. Po vytiahnutí vodiča je na jeho miesto zavedené laserové vlákno. Laserový lúč vytvára vysokú teplotu, ktorá uzatvára poškodenú cievu bez porušenia jej okolia. Celý zákrok je možné realizovať ambulantne v lokálnej anestéze. Celé ošetrenie trvá od 30 do 90 minút a vždy závisí od individuálneho nálezu u pacienta s rozšírenými kŕčovými žilami.